Ambulante begeleiding is individuele begeleiding gericht op het vergroten van de praktische en sociaal-emotionele zelfredzaamheid. Zo eigen biedt deze ondersteuning onder andere thuis of op de werkplek, met als doel de zelfstandigheid te behouden of te bevorderen en een prettige omgeving te creëren.

Ook kan Zo eigen ‘intensieve’ ambulante gezinsbegeleiding bieden, bijvoorbeeld bij gezinnen met opvoedproblemen, psychiatrische problematiek of gezinsleden met een verstandelijke beperking. De basis van de ondersteuning is gericht op gedragsverandering en behoud van de regie, wat de leefbaarheid ten goede komt.

beeld-ambulante-begeleiding

Zelfstandig wonen

Bij ambulante begeleiding ligt de focus op alledaagse levensdomeinen, zoals huishouden, werk, gezondheid, sociale activiteiten, persoonlijke ontwikkeling et cetera. Ik kan langskomen om te kijken hoe het met je gaat, maar ik kan ook helpen bij de financiën, het doen van boodschappen of het maken van dag- of weekplanningen. Ook kan ik ondersteuning bieden bij praktische vaardigheden als het huishouden, zelfstandig reizen of het vergroten van het sociale netwerk.

Daarnaast kan de begeleiding zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals het inzicht verkrijgen in de eigen mogelijkheden, het omgaan met het ‘anders zijn’, het leren (h)erkennen van en communiceren over gevoelens en het omgaan met relaties, intimiteit en seksualiteit. Dit laatste is meteen ook mijn specialiteit: intimiteit en seksualiteit – passend bij een bepaald IQ en EQ – bespreekbaar maken met de cliënt.

Wat kan Zo eigen betekenen?

bullet-Zo-Eigen2  Maakt intimiteit en seksualiteit bespreekbaar.

bullet-Zo-Eigen2  Vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

bullet-Zo-Eigen2  Ontzorgt en biedt maatwerk.

bullet-Zo-Eigen2  Werkt vanuit oplossingen.