Trainingen en workshops

Iedereen heeft recht op goede seksuele voorlichting, passend bij zijn of haar ontwikkelingsniveau. Mensen met een verstandelijke beperking of autisme zijn vaak afhankelijk van hun ouders, verzorgers of begeleiders wat betreft de keuzes ten aanzien van intimiteit en seksualiteit. Dit vraagt de nodige deskundigheid.

Gerichte en adequate begeleiding maakt mondiger en zorgt ervoor dat cliënten zelfstandiger worden en beter weten wat ze willen en hoe ze het willen. Ook zijn ze beter in staat om zich te handhaven in relaties met anderen. Zo eigen biedt trainingen en workshops aan op het gebied van intimiteit en seksualiteit, afgestemd op verschillende doelgroepen.

Trainingen voor scholen

Zo eigen geeft workshops en gastlessen aan studenten van het voortgezet onderwijs die de hulpverlening in willen. In overleg met de school kunnen de onderwerpen naar eigen wens en inzicht worden ingevuld.

 • Thema’s die aan de orde kunnen komen, zijn:
 • Wat is mijn beroepshouding?
 • Wat wordt er als beginnend hulpverlener van mij verwacht ?
 • Hoe kan ik mijn eigen grenzen aangeven?
 • Wat zijn de grenzen van de cliënten die ik in de toekomst ga ondersteunen en begeleiden?

Trainingen voor zorgorganisaties

Daarnaast geeft Zo eigen trainingen aan (zorg)organisaties, voor mensen met en zonder een beperking.

Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn:

 • Hoe kom je als team zoveel mogelijk op één lijn wat betreft intimiteit en seksualiteit?
 • Hoe ga je als team of organisatie om met homoseksualiteit?
 • Hoe ga je professioneel maar betrokken om met je cliënten?
 • Hoe maak je intimiteit en seksualiteit bespreekbaar met cliënten?
 • Hoe ga je om met vrijwilligers die hard nodig zijn in de zorg?
 • Wat is het beleid van een (zorg)organisatie met betrekking tot intimiteit en seksualiteit en hoe wordt het beleid vertaald naar de praktijk?

Trainingen voor begeleiders in de zorg

De training voor begeleiders is praktisch, interactief en staat dicht bij de dagelijkse praktijk. Actuele ontwikkelingen passeren de revue en er wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en praktijk. Ook is er aandacht voor praktijkvoorbeelden. Afhankelijk van het thema wordt gekeken welke werkvormen worden ingezet.

Wat kunnen mensen die deze training hebben gevolgd? Met behulp van de training:

 • Krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen seksuele normen en waarden in relatie tot hun doelgroep.
 • Zijn ze in staat om een analyse te maken van de seksuele ontwikkeling van hun cliënt, onder andere aan de hand van de ‘hermeneutische’ methode.
 • Kunnen ze de analyse omzetten in een concreet voorlichtings- en vormingsprogramma.
 • Zijn ze in staat om seksuele voorlichting te geven aan cliënten.
 • Kunnen ze het thema in het team bespreken.

Individuele seksuele voorlichting

Zo eigen verzorgt ook individuele seksuele voorlichting op maat.

beeld-trainingen

Wat kan Zo eigen betekenen?

bullet-Zo-Eigen2  Helpt intimiteit en seksualiteit op een veilige manier in teamverband bespreekbaar te maken.

bullet-Zo-Eigen2  Gaat gesprekken aan over intimiteit en seksualiteit met cliënten of bewoners en onderzoekt de wensen.

bullet-Zo-Eigen2  Kan door middel van oefeningen, trainingen en workshops hulpvragen of thema’s van cliënten of teams begrijpelijk en inzichtelijk maken, waardoor er groei en ontwikkeling ontstaat.